Váš košík

Možství Cena Celková cena
0 Kč
Pokračujte k pokladně
Váš košík je prázdný

Kurzy odborné způsobilosti střelmistra, technického vedoucího odstřelu, pyrotechnika a odpalovače ohňostrojů.

16. květen 2014

 • Úvodní
 • NOVINKY
 • Kurzy odborné způsobilosti střelmistra, technického vedoucího odstřelu, pyrotechnika a odpalovače ohňostrojů.

Odborný institut speciální techniky při Poličských strojírnách je pověřen dle ustanovení platného zákona o výbušninách ČBÚ výukou osob ke zkoušce pro získání odborné způsobilosti střelmistr, technický vedoucí odstřelu, pyrotechnik a odpalovač ohňostrojů. Je zde moderní školící středisko s odborným lektorským sborem schváleným Českým báňským úřadem. Jako jediné školící středisko v ČR provádí odbornou přípravu všech odborností a specializací pro práce s výbušninami.

TERMÍNY A TYPY KURZŮ V ROCE 2014

ZÁKLADNÍ KURZ

Cílem základního pyrotechnického kurzu je získání odborné způsobilosti pro práce s výbušninami. Jeho absolvování je základem k získání odborné způsobilosti "PYROTECHNIK". Kurz je dle § 34 - § 36 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších novel a dle § 3 Vyhlášky ČBÚ č. 327/92 v rozsahu 120 vyučovacích hodin ve třech týdenních soustředěních. Dále je zajišťován i základní pyrotechnický kurz v rozsahu 60 vyučovacích hodin (pouze pro práci s výbušninami ).

 • Kurz A: 80 hod. - určeno pro pracovníky ve výbušninářských provozech
  Náplň kurzu: teorie výbušnin, jednotlivé druhy výbušnin, výroba a zpracování výbušnin, užití výbušnin, bezpečnost práce s výbušninami, základy výrobků obsahující výbušniny
 • Kurz B: 120 hod. - určeno pro zájemce o následné absolvování kurzu pro odbornou způsobilost „pyrotechnik", tj. pro absolvování dalšího pyrotechnického kurzu („státní pyrotechnický kurz", zbrojní průkaz skupiny F)
  Náplň kurzu: teorie výbušnin, jednotlivé druhy výbušnin, výroba a zpracování výbušnin, bezpečnost práce s výbušninami, užití výbušnin, základy výrobků obsahující výbušniny, druhy munice – rozdělení, konstrukce, iniciátory atd.

Termíny konání:

 • I. soustředění A+B 3. 3. - 7. 3. 2014
 • II. soustředění A+B 10. 3. - 14. 3. 2014
 • III. soustředění B 24. 3. - 28. 3. 2014

ODPALOVAČ OHŃOSTROJŮ

Cílem kurzu je teoretická a praktická výuka uchazečů o oprávnění odpalovače ohňostrojů dle § 34 - § 36 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. a dle § 40a) a § 42 Vyhlášky ČBÚ č. 72 / 1988 Sb. ve znění Vyhlášky ČBÚ č.173/1992. Rozsah kurzu je 40 vyučovacích hodin v jednom týdenním soustředění. 

 • Kurz A: odborná způsobilost "Odpalovač ohňostrojů", 5 dní
 • Kurz B: 120 hod. - prodloužení platnosti průkazu odpalovače ohňostrojů po uplynutí 5-ti let, 2 dny
 • Kurz C: prodloužení platnosti průkazu u odpalovače ohňostrojů před uplynutím 5-ti let, 1 den

Termíny konání:

 • 31. 3. - 4. 4. 2014
 • 2. 6. - 6. 6. 2014
 • 22. 9. - 26. 9. 2014

PYROTECHNICKÁ PREVENCE

Vzhledem k častějšímu použití výbušnin a nástražných systémů při trestných činech je cílem tohoto kurzu vybavit příslušníky městské policie a bezpečnostních agentur základními znalostmi v oboru výbušnin. A dále příprava na prohlídky objektů, kanceláří, automobilů, poštovních a listovních zásilek z hlediska podezření na použití výbušnin a činnost postupu při zajištění nebezpečného prostoru nebo podezřelých předmětů. Součástí výuky jsou i praktické ukázky účinků výbušnin a jejich ničení na trhací jámě. Závěrem kurzu bude provedeno přezkoušení zkušební komisí ze získaných znalostí a bude vystaveno osvědčení o absolvování kurzu Pyrotechnická prevence.

Termíny konání:

 • 14. 4. - 18. 4. 2014, délka kurzu 5 dní
 • 25. 8 . - 29. 8. 2014, délka kurzu 5 dní

Doškolovací PYROTECHNICKÝ KURZ

Cílem kurzu je umožnit držitelům platného pyrotechnického průkazu, kteří neprováděli po dobu delší než 2 roky ničení nebo zneškodňování výbušnin, splnění podmínky pro prodloužení platnosti pyrotechnického průkazu dle § 6 Vyhlášky ČBÚ č. 327/92 Sb.

Termíny konání:

 • 14. - 15.5 2014, prezence do 12 hod., ukončení ve 12 hod., délka kurzu 2 dny
 • 15. - 16.10 2014 prezence do 12 hod., ukončení ve 12 hod., délka kurzu 2 dny

Odborná způsobilost „PYROTECHNIK“

Cílem kurzu je získání odborné způsobilosti "PYROTECHNIK" pro ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby. Kurz je dle § 34 - § 36 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. a dle §3 a § 4 Vyhlášky ČBÚ č. 327/92 ve znění novel v rozsahu 170 vyučovacích hodin ve čtyřech týdenních soustředěních.

Termíny konání:

 • 19. 5. - 23. 5. 2014 - I. soustředění
 • 26. 5. - 30. 5. 2014 - II. soustředění
 • 09. 6. - 13. 6. 2014 - III. soustředění
 • 16. 6. - 20. 6. 2014 - VI. soustředění
 • 8. 9. - 12. 9. 2014 - I. soustředění
 • 15. 9. - 19. 9. 2014 - II. soustředění
 • 29. 9. - 3. 10. 2014 - III. soustředění
 • 6. 10. - 10. 10. 2014 - IV. soustředění

Akce


Odkazy


PYRO MORAVIA s.r.o.

kancelář, prodejna
 • Slovenská 1a/1085
  Ostrava-Přívoz

  702 00
  Česká Republika

 • + 420 596 134 848 (849)

 • IČ: 25381172 | DIČ: CZ25381172

 • spol. vedená u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka C 16052, 11.09 1997

Daniel Hradil

jednatel
 • + 420 602 748 212

Otevírací doba

prodejna Ostrava
 • I.–III. čtvrtletí
 • Po-Pá

  08:00–16:00

 • So-Ne

  dle domluvy

 • IV. čtvrtletí
 • Po-Pá

  08:00–18:00

 • So-Ne
  dle domluvy