Váš košík

Možství Cena Celková cena
0 Kč
Pokračujte k pokladně
Váš košík je prázdný

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

 • Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.pyromoravia.eu, který provozuje firma PYRO MORAVIA s.r.o. (IČ: 25381172) se sídlem Slovenská 1085/1, 70200 Ostrava 2. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávky zboží

 • Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 18-ti let u nákupu pyrotechniky II. kategorie a starší 21-ti let u nákupu zábavné pyrotechniky 3 kategorie.
 • Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením, vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
 • Zákazník může objednávat zboží nonstop z pohodlí domova prostřednictvím e –shopu, telefonem, faxem, e-mailem, osobně nebo písemně.
 • Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.
 • Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.
 • Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě uvedeném v objednávce nebo k tomu určeném nebo prostřednictvím přepravce.
 • Uvedené ceny v e-shopu jsou aktuální a včetně DPH 21%

Pokud Vám nepřijde potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím. Tel.: + 420 596 134 848, E-mail:

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující má podle § 623 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a tím k vrácení zboží.
 • Dodavatel s kupujícím dohodnou termín (maximálně čtrnáct dnů) a způsob vrácení zboží.
 • Zboží musí být vráceno v původních obalech dodavatele, musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení.
 • Dodavatel po vrácení zboží obratem vrátí kupujícímu zpět odpovídající peněžní částku předem dohodnutým způsobem.

Dodací lhůta, podmínky

 • Způsob dodání dle Vašeho výběru (spedični službou, osobní odběr). Zboží přepravované spedični službou je dodáno do 48 hod (zboží musí být objednané během dopoledne). Zboží z objednávky, které není ihned k expedici registrujeme a dodáme nejpozději do 3 týdnů pokud není dohodnuto jinak. Cena dopravy bude upřesněna na základě adresy objednavatele a velikosti nebo množství přepravovaných balíků.

Platební podmínky

 • Zboží může být zaplaceno v hotovosti při převzetí, na naší prodejně v Ostravě (Slovenská 1a/1085, 702 00 Ostrava-Přívoz Czech Republic), nebo je zboží zasíláno na dobírku.
 • V rámci České republiky je možnost platby na dobírku nebo bankovním příkazem předem.
 • Do zahraničí je platba možná pouze bankovním příkazem předem. Faktura bude zaslána na uvedený email. Po připsání fakturované částky na účet bude balík expedován.
 • Poplatek za dodání balíku na dobírku v ČR je 220 Kč, každý další balík 190 Kč.
 • Na Slovensko a jiné státy EU je více jak 375 Kč v závislosti na váze balíku.

* Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Záruka

 • Na výrobky je poskytována záruka, jejíž délka je uvedena společně s dnem prodeje na záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo závady vzniklé nevhodným zacházením vybočujícím popisu v návodu k obsluze.

Prodejní slevy

 • Na větší množství jednoho druhu zboží je možno dohodnout slevu. Konzultujte, prosím, s námi.

Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice.
 • Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu.
 • V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.
 • Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.
 • Vzhledem k návodu na každém výrobku je kupující povinen selhaný výrobek zlikvidovat postupem uvedeným v návodu a není tedy možné reklamovat použitý selhaný výrobek.
 • Při reklamaci nefunkčního zboží se kupující domluví s prodávajícím na způsobu předání tohoto zboží.

ADR

K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporu z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567115, 120 00 Praha, IČo ooozo869, internetová adresa http://www.coi.cz, bližšíin formace naleznete rovněž na internetových stránkách http://adr.coi.cz je kontaktním místem podle Nďízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.52412013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporu je určena pro řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR).
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internétových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a tím současně akceptuje cenu výrobku včetně přepravného.
 • Účastníci se tímto výslovně dohodli na postupu, právech a povinnostech v souladu s občanským zákoníkem, pokud není obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak.

PYRO MORAVIA s.r.o.

kancelář, prodejna
 • Slovenská 1a/1085
  Ostrava-Přívoz

  702 00
  Česká Republika

 • + 420 596 134 848 (849)

 • IČ: 25381172 | DIČ: CZ25381172

 • spol. vedená u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka C 16052, 11.09 1997

Daniel Hradil

jednatel
 • + 420 602 748 212

Otevírací doba

prodejna Ostrava
 • I.–III. čtvrtletí
 • Po-Pá

  08:00–16:00

 • So-Ne

  dle domluvy

 • IV. čtvrtletí
 • Po-Pá

  08:00–18:00

 • So-Ne
  dle domluvy